Bogata Historia Wałbrzycha

Wałbrzych został założony w 1305 r., a w 1400 r. uzyskał status miasta. Chociaż niektóre źródła podają, że osada nad Pełcznicą istniała przynajmniej w XII wieku i służyła jako jeden z fortów linii obronnej Królestwa Polskiego.

Wałbrzych często stawał na drodze najeźdźcom z zagranicy, od czasu do czasu podlegając wpływom różnych królestw i księstw. Tak więc już w XIV wieku Wałbrzych przeszedł na władców czeskich w ramach Rzeszy Niemieckiej. Po niszczycielskich wojnach husyckich, okresie niestabilności, miasto przechodzi w posiadanie austriackiej dynastii Habsburgów. Rozpoczyna się szybka germanizacja miasta. Staje się znany jako Waldenburg i pod tą nazwą istniał do końca II wojny światowej. Ludność niemiecka wniosła swoją kulturę, a także rozwinęła rzemiosło, dzięki czemu Wałbrzych urósł i wzbogacił się.

Bogate złoża węgla w Wałbrzychu

Złoża węgla odkryto tutaj w 1536 r. Okres świetności Wałbrzycha przypada jednak na połowę XIX wieku, kiedy to staje się głównym ośrodkiem przemysłu wydobywczego. W tym czasie miasto było częścią Królestwa Prus, chociaż było własnością saskiej rodziny Hochberg. Po zniesieniu prywatnej własności miasta Wałbrzych stał się samorządny, co natychmiast wpłynęło na jego rozwój gospodarczy. Polska zwróciła Wałbrzych dopiero w 1945 roku.

Wałbrzych miastem turystycznym

Era przemysłowa miasta należy już do przeszłości. Wiele kopalń i przedsiębiorstw zostało zamkniętych. Teraz Wałbrzych jest miastem przyjaznym dla środowiska, które ma 7 dużych parków, z których największym jest Park Książański. Wielu turystów przyjeżdża tu do sąsiedniego Szczawna-Zdrójj, które połączyło się z Wałbrzychem, jako kurort. Zabytkowe centrum Wałbrzycha zachowało cechy dawnego układu. Rynek z fontanną i ławkami dla wczasowiczów znajduje się w centrum miasta. Na uwagę zasługuje również ratusz z malowniczą fontanną, miejski teatr dramatyczny i poczta. W Wałbrzychu zachowały się kościoły katolickie, typowe niemieckie budynki z XVIII i XIX wieku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.